Sveriges Privata Ögonläkares Förening - SPÖF


Våra mål:


  • Vi arbetar kontinuerligt för att stötta våra medlemmar i utvecklingen av verksamhet, kompetens och nätverk.
  • Vi arbetar för att förbättra villkoren för alla ögonläkare som arbetar inom privat sektor. Verksamma inom LOL, vårdval, vårdavtal, privata sjukvårdsförsäkringar och privat sjukvård.
  • Vi stöttar i dialogen med Regionerna.
  • Vi ger rådgivning och stöttar i alla faser i din verksamhet som privat ögonläkare. 

Styrelsen


Ordförande: Felix Cullin, Ocura ögonklinik Karlskrona


Vice ordförande: Katriina Svensjö, C4 Ögon Kristianstad


Sekreterare: Kristina Holm, Ögoncentrum Annedal Lund


Kassör: Katriina Svensjö


Ordinarie ledamot: Madeleine Selvander, Sundets ögonläkare Helsingborg


Ordinarie ledamot vårdval: Johan Bergstrand, Ögonläkarna i Eslöv


Ordinarie ledamot: Bodil Magounakis, Kalmar Privata Ögon