Sveriges Privata Ögonläkares Förening - SPÖF


Våra mål:


-Vi arbetar kontinuerligt för att stötta våra medlemmar i utvecklingen av verksamhet, kompetens och nätverk.


-Vi arbetar för att förbättra villkoren för alla ögonläkare som arbetar inom privat sektor. Verksamma inom LOL, vårdval, vårdavtal, privata sjukvårdsförsäkringar och privat sjukvård.


-Vi stöttar i dialogen med Regionerna.

Styrelsen


Ordförande: Felix Cullin, Ocura ögonklinik Karlskrona


Vice ordförande: Katriina Svensjö, C4 Ögon Kristianstad


Sekreterare: Kristina Holm, Ögoncentrum Annedal Lund


Kassör: Anna Larsson


Ordinarie ledamot: Eva Drott, Ögonmottagningen i Kneippen Norrköping


Ordinarie ledamot vårdval: Johan Bergstrand, Ögonläkarna i Eslöv
© SPÖF2020