Medlemskap ger dig en rad fördelar:


-Vi arbetar kontinuerligt för att stötta våra medlemmar i utvecklingen av verksamhet, kompetens och nätverk.


-Vi arbetar för att förbättra villkoren för alla ögonläkare som arbetar inom privat sektor. Verksamma inom LOL, vårdval, vårdavtal, privata sjukvårdsförsäkringar och privat sjukvård.


-Vi stöttar i dialogen med Regionerna.


-SPÖF anordnar regelbundet nätverksträffar med privata kollegor där det dels finns ett vetenskapligt programm men även stort utrymme för att nätverka med andra privata ögonläkare och dela erfarenheter.


Alla ögonläkare som är aktiva inom privat driven ögonsjukvård är välkomna som medlem med rösträtt vid årsmötet.

Vi välkomnar även klinik- och enhetschefer inom privat driven ögonsjukvård som får ta del av föreningens verksamhet och är välkomna vid våra möten men har då ingen rösträtt vid årsmötet.

-


Medlemsskap för ögonläkare 350kr/år


Klinikmedlemskap 700kr/år

Medlemsansökan fyll i fältet nedan. text.Fy