Nästa SPÖF årsmöte och nätverksmöte:


2023-11-16 Grand Hotel Lund


Program


16:00 Kaffe

16:30 Föreläsning AMD, Monica Lövenstam

17:30 AbbVie har ordet

17:45 Erfarenhetsutbyte med föreläsare och AbbVie

18:00 Bensträckare

18:10 Årsmöte

18:45 Middag
Anmälan via anmälningsformuläret

I år finns det även möjlighet att delta digitalt. Skriv i meddelanderutan att du önskar delta digitalt så får du länken till mötet.


 

Deltagaravgift:

För att kunna delta behöver medlemsavgiften, 350 kr, vara betald 

Medlemsavgiften avser medlemskap i SPÖF för året 2023.

Medlemsavgift för klinikmedlemskap är 700kr.

SPÖF anordnar nätverksträffar 2 gånger årligen där du som medlem har möjlighet att knyta kontakter till andra ögonläkare inom den privata sektor.

En fantastisk möjlighet att träffa många likasinnade och utbyta erfarenheter!

Mötet bjuder både på ett intressant medicinskt/vetenskapligt föredrag med varierande ämne, nyheter från föreningen och industrin samt mingel och middag.

Anmälningsformulär  nätverksmöte