Nästa SPÖF årsmöte och nätverksmöte:


2024-04-11 Grand Hotel Lund


Program


16:00 Kaffe

16:30 Föreläsning

Hur planerar du för rik ålderdom? Info om tjänstepension,  Mikael Tedesund, Max Mathiessen

17:30 Dick Lindgren, Johnsson&Johnnson Vision - EDOF IOL

17:45 Diskussion och erfarenhetsutbyte

18:30 Middag
Anmälan via anmälningsformuläret

I år finns det även möjlighet att delta digitalt. Skriv i meddelanderutan att du önskar delta digitalt så får du länken till mötet.


 

Deltagaravgift:

För att kunna delta behöver medlemsavgiften, 350 kr, vara betald 

Medlemsavgiften avser medlemskap i SPÖF för året 2024.

Medlemsavgift för klinikmedlemskap är 700kr.

SPÖF anordnar nätverksträffar 2 gånger årligen där du som medlem har möjlighet att knyta kontakter till andra ögonläkare inom den privata sektor.

En fantastisk möjlighet att träffa många likasinnade och utbyta erfarenheter!

Mötet bjuder både på ett intressant medicinskt/vetenskapligt föredrag med varierande ämne, nyheter från föreningen och industrin samt mingel och middag.

Anmälningsformulär  nätverksmöte