Nätverksträffar


Nästa nätverksträff är 2020-04-17 i Eslö är inställd med anledning av den rådande situationen kring COVID-19

SPÖF anordnar nätverksträffar 2 gånger årligen där du som medlem har möjlighet att knyta kontakter till andra ögonläkare inom den privata sektor.

Mötet bjuder både på ett intressant medicinskt/vetenskapligt föredrag med varierande ämne, nyheter från föreningen och industrin samt mingel och middag.

 
 
 
 
 

© SPÖF2020